İLETİŞİM
Tel: 0232 421 81 69
Faks: 0232 465 23 04
Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:104/A
Alsancak, İzmir

MÜZİK TARİHİNDE İZMİR (HAZIRLANIYOR...)

Yazan : Yaşar ÜRÜK 
Yayınevi : Yakın Kitabevi
Ebat :  
Sayfa :  
Fiyatı :  
ISBN :  MÜZİK TARİHİNDE İZMİR

(Ana Başlık ve Bölümler)

 

Antik İzmir’de Müzik

                        (Homeros dönemi) Femius’un müzik öğretmenliği

Roma Dönemi İzmir

Bizans Dönemi İzmir’de Müzik

Geçiş Dönemleri - Timur’dan Çakabey ve Cüneyt Bey Dönemine

Osmanlı ve Türk Etkisindeki Müzik Hareketleri

1839 ve öncesi İzmir de müzik

                        Antoine Murat İzmir’de / İzmir’de Garnizon Mızıkası / Felicien David ve İzmir

Hatip Zakiri Hasan efendinin ölümü / Mızıka-i Hümayunun kurulması

1839-1876     Tanzimat evresinde İzmir’de müzik

                        Piyanist Mehmet Şevket / İzmirli besteci Stephan Elmas / “Lâternalar Şehri” İzmir / İsak Barki / Tamburi Ali efendi / Asım bey (Giriftzen) ve İzmir / Leyla Saz

1876-1908     Birinci Meşrutiyet ve İstibdat evrelerinde İzmir’de müzik

                                Bohemya müziği ile Concordia ve Monaco müzikholleri / Venedikli Macar Tevfik’in İzmir’e yerleşmesinin öyküsü / Piyanist Kalomiris ve İzmir’de Yunan müziği / “Leblebici Horhor Ağa”. Çuhacıyan ve İzmir / Sanayi Mektebi Muzikahanesi ve bandosu ile Victor Callea (Hidayet bey) / Veli Kanık ve İzmir

İzmir’de Padişah şarkıları / Konsolosluklar ve çevresinde müzik / Süleyman bey, Fehmi efendi ile Santo Şikâri / İngiliz ve Karamrin bahçeleri ile kahvehanelerde müzik / Avrupa Gazinosu’nda İtalyan topluluklar / Elhamra Tiyatrosu’nda opera temsilleri ve İtalyan opera kumpanyaları / Sporting Club, cafe-concertler ve levanten müzik / Müzik mağazaları ya da depoları, piyano akortçuları, müzik öğretmenleri / Org bulunan kiliseler ve baş hanende Misaelidi / Türk ve azınlık okullarında müzik / Şehr-i Piyanist Ahmet Tevfik bey

                        İzmir Filarmonisi Derneği / Kuşçuoğlu İsmail Zühtü ve Adnan Saygun’un babası Celâl (Saygın) bey / Ahmet Yekta (Madran) / İbrahim efendi / Tamburi Şadiye hanım / Rakım Elkutlu ve Emin dede / Cemal efendi ile Nureddin efendi / Mekteb-i Sanayi müzik öğrencileri / Bektaşi Tekkesi Postnişini Şemsi baba

                        Neyzen Tevfik / Hüseyin Sadeddin (Arel) ve İzmir

1908-1919     İkinci Meşrutiyet evresinde İzmir’de Müzik

Klonaridi gazinosu dönemi / Kramer Palas konserleri / Aka Gündüz ve bir İttihatçı grubunun İzmir ziyaretleri / Osmanlı Operet Kumpanyası /    Azınlık bandoları / Adnan Saygun’un ilk müzik eğitimi / Viyana’nın operetleri dönemi / Cevri efendi / Haydar Tatlıyay / Halk ozanı Ahmet Behçet

1919-1922     İşgal Altındaki İzmir’de Müzik

                        Hilâl Sultanisi’nde (İttihat ve Terakki Mektebinin devamı) müzik çalışmaları / Adnan Saygun ve pianist Rosati / Zeki Duygulu / Halk ozanı Ali Ulvi baba

                        Santo Şikari

1922-1945     İki Büyük Savaş Arası İzmir’de Müzik

                        Turgut Türkoğlu ve İsmail Zühtü. “Musiki Yurdu” topluluğu / Adnan Saygun ve Macar Tevfik / Bahriye Bandosu ve İzmir / Atatürk ve İzmir’de müzik. İhsan bey yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası / Violonist Burhanettin ile Adnan Saygun’un Hüseyin Sadettin bey / Yabancı operet toplulukları / Türk musikisinin yasaklanması ve Mildan Niyazi’nin “İzmir Musiki Mektebi” / Kızılçullu’daki Amerikan Koleji konserleri / Flütist Mulino / Muhlis Sabahattin bey ve İzmir / Türkocağı'nda müzik çalışmaları / Burhan bey ve orkestrası / “İzmir Methiyesi” olayı / Karşıyaka Musiki Mahfeli / İzmir Gençlerbirliği Sanatkârlar Bandosu / Selâhaddin Göktepe ve İzmir’de piyano eğitimi / Karşıyaka Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi müzik eğitimi / C.H.F. Tilkilik Mahfeli / Halkevi Müzik Kolu çalışmaları ve piyanist Şerafeddin bey / İzmir’de bandolar döneminin başlangıcı

piyanist Ömer Refik / Ferit Hilmi ve Ajlan (Atrek) kardeşler / İzmir Halkevi’nde ilk opera denemeleri / C.H.F. Buca Nahiyesi musiki kolu ve çalışmaları / İzmir Musiki Birliği / Halkevi senfonik orkestrası / C.H.P. Karantina Ocağı konserleri

İzmir Müzik Severler Sosyetesi Konseri / Madam Lenskaya ve öğrencileri / Naci Gündem, Fikri Şenürkmez,Süha Göksel, Sıtkı Kuruşçu ve mandolinatanın altın dönemi / Halkevi salon orkestrası / “Fuar Tangosu” ve  yarışmalar döneminin başlangıcı / C.H.P. Dolaplıkuyu Ocağı / Roggenbuck, Beroviç ve Profesör Rosati / Hasan Ferit Alnar, Halil Bedi Yönetken, Cevat Memduh Altar, Tahsin Banguoğlu ve İzmir’de halk müziği araştırmaları / İzmir’de bir efsane: Marta Amati / Çağdaş müzikte ilk kadın bestecimiz: piyanist Mihter Çelebi

İsmail Hakkı Üser ve İzmir’de okul müzik eğitimi çalışmaları / İzmir’de müzik eleştirmenliği ve Faik Onural / Ali Ulvi Baradan ve Şeyh Cemal / Hayri Yenigün

                        Dilhayat Nota Mecmuası / Atatürk ve Ayşe Talia hanım / Hacı Ali Paşa Kıraathanesi dönemi / Karşıyaka Musikî Mahfeli / Hafız Burhan bey ve İzmir

Münir Nurettin ve İzmir / Halepli udî Selim efendi / Park Gazinosu konserleri

Bahribaba Sahil Park gazinosu / Musiki Ocağı / İkiçeşmelik Musiki Birliği

1946-1975     İkinci Dünya Savaşı Sonrası İzmir’de Musiki

                        İzmir Belediyesi Şehir Orkestrası / Buca Halkevi çalışmaları / İzmir’de caz müziği ve ilk denemeler / Çocuk Koroları döneminin başlangıcı / Şehir Bandosu

                        Göktepe Konserleri. Ülkemizdeki ilk özel müzik organizasyonu / Estetik Cemiyeti / İzmir Müzik Okulu ve Devlet Konservatuvarı / Filârmoni Derneği / İzmir Devlet Tiyatrosu’nda düzenli opera resitalleri / İzmir Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası / Karşıyaka Halkevi çalışmaları / İzmir Türk Musikisi Cemiyeti / Alsancak Halk Odası / Neyzen Ahmet Yardım / Ekrem Güyer / Çamlık Senar Gazinosu ve Müzeyyen Senar Işıl dönemi / Yusuf Nalkesen / Dernekler müzik çalışmaları ve Ahmet Özçağlayan / Avni Anıl

1975- ..           Çağdaş Müziğin Kurumlaşması Dönemi

                        İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü / D. E. Ü. İzmir Devlet Konservatuvarı / D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü / İzmir Devlet Senfoni Orkestrası / İzmir Devlet Opera ve Balesi /     E.Ü. Türk Musikisi Konservatuvarı / İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu ve Teoman Önaldı / İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu / Yerel yönetimler ve müzik / Güzel Sanatlar Liseleri /  Müziksev

 

Kitapta İşlenmekte Olan “EVRENSEL MÜZİK” İnsanları

 

Abott / Adanalı, F. / Adinolfi / Ahmet Tevfik / Akay, Hamdi / Akdalay, Hikmet / Akdeniz, Y. / Akgöl, Sabahat / Akoğlu, A. / Aksuner, Abdi / Aktuğ, İlhan Tuğrul / Akyol, Hadi / Ali bey / Alberti, Aristide / Aliberti / Alpay, Ahmet / Alpman, D. / Amati, Marta / Amerikan Koleji / Ar, Niyazi / Aramis, Elin / Arbuckle, Peggy / Arsunan, R. / Askeri Mızıka / Atalay, Hikmet / Atilla, Vedat / Atler, Mehmet H. / Atrek, Ziya Aclan / Atrek, Ferit Hilmi / Avolio, J. / Aybirtek, Nazime / Aydan, Ayhan / Bağrıaçık, Ş. / Baki / Balliani, Yvonne / Barbieri, Matild / Barlas, Orhan / Barlas, Seride / Batıege, Bahri / Belediye Bandosu / Berksoy, Selâhattin / Berovitch, Pierre / Bilgiç, C. / Birkan, Üner / Borman, Saim / Bornova Bandosu / Bozkurt, R. / Bulal, M. Aziz / Bulgaris / Burhan bey / Calleya, Alfred / Calleya, Gusepaki / Calleya, Victor / Candaş, Celâl / Canımana, A. / Cansın, Hülya / Capogrosso / Casano / Caymaz, Muazzez / C.H.F. Tilkilik Mahfeli Bandosu / Cihat Emin / Contente / Cramer, Marle De (Mlle) / Çalışal, T. / Çaplı, Hikmet / Çay, Osman / Çebi, Hüseyin / Çelebi, Mihter / Çiçekoğlu, Fikri / Çuhacıyan, Dikran / Dalman, İlhami / De Swart / De Vries / Devlet Konservatuvarı / Dinapoli, Giovani / Dorfman / Dorscharmet / Dura, H.C. / Dura, Leman / Durdabaş, Osman / Dürüst, Osman / Elder, Abidin / Elmas, Stephan / Emir, Leyla / Erbakır, Râna / Erdem, Niyazi / Erinç, Cezmi / Ertüzün, Şekür / Evin, İffet / Femius / Fevziye M. Şevket / Filârmoni Derneği / Filârmoni Orkestrası / Flesch, Terry / Fontaine, Cecil La / Fontaine, Gracela / Fontaine, Jean La / Fragiacomo / Fusko / Gençlerbirliği / Gindici, Christine / Giraud, Edna / Giraud, Mary / Giray, Cezmi / Gökmen, Muzaffer / Göksel, Süha / Göktepe Piano Öğrencileri / Göktepe Piyano Salonu / Göktepe, Selâhaddin / Gülserin, Ercüment / Gültekin, Vahdet / Gündem, Naci / Günöz, Selmin / Güntürkün, Nazan / Gürkaynak, Murtaza / Güzelizmir, Güneş / Halebyan / Halkevi Korosu / Halkevi Orkestrası / Halkevi Salon Orkestrası / Halkevleri Müzik Çalışmaları / Hamidiyye Sanayi Mektebi / Hatkinson / Hidayet bey / Hönig, Stavridis / Islahhane Bandosu / Işık, Bedri / Işıldak, Bilge / İnal, Ümit / İttihad ve Terakki Nümune Mektebi / İzmir Devlet Konservatuvarı Korosu / İzmir Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası / İzmir Filârmoni Derneği Orkestrası / İzmir Milli Mızıkası / İzmir Musiki Birliği / Kalomiris, Manolis / Kanık, Veli / Kapelman, Enver / Karahan, Abdülkadir / Karşıyaka Müzik Severler Sosyetesi / Kınak, Hanife / Kiliselerde Müzik / Klein, Rosa / Kohen / Koral, Muzaffer / Koral, Şerafeddin / Ksanthopulos, Timos / Kuşçuoğlu, İsmail Zühtü / Kutay, Hamit / Kültür, Asım / La Fontaine, Cecil / Lenskaya, Helen / Lèoni, Sèvèrin / Levent, Necdet / Macar Tevfik / Madran, Ahmet Yekta / Mehmet Ali / Mehmet Şevket / Misaelidi / Morroni, Giuseppe / Mosser / Muhlis Sabahattin / Mulino / Mullins, Barbara / Mumcu, Nihad / Musiki Yurdu / Mustafa Fuat / Mustafa Rahmi / Müstahkem Mevki Bandosu / Nalbantgil, İstemi / Nayman, Suzan / Nazım, Ahmet / Onaran, Oğuz / Onural, Faik / Oransay, Gültekin / Otlar, M. / Ozan, Emine / Ömer Refik / Öngen, M. Taceddin / Özdamar, Yusuf / Özdel, Erol / Özdemir, Y. / Özer, Neşet / Özgazeller, O. / Özgen, İhya / Özmengü, Cavit / Partel, Guido / Polge, Adnan / Pressen (Mr) / Puyan, Nefi / Reed (Mrs) / Rougenbruck / Rosati / Roussel / Ruhselman, Şahap / Sabahat hanım / Sadak, Muhittin / Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi / Sait Kaya / Salepcioğlu, Mehmet / Sanatkârlar Bandosu / Sanayi Mektebi / Sanayi Mektebi Mızıkası / Saygun, A. Adnan / Scarpa / Sefer, Bahri / Sesar, Hikmet / Sezer, Dr. Hasan / Shaw, G. / Shaw, Jean / Sivrihisarlıyan / Somar, Ziya / Sontaş, Sadık / Stavrides, Joseph / Suamme, G. (Mr) / Şahingiray, Cemal / Şehir Orkestrası / Şenürkmez, Fikri / Şerafettin Hüsnü / Şükrü Osman,Dr. / Slavo / Stelyo / Tarcan, Bülent / Talı, Necdet / Talu, Cemal / Tito, İtali / Tius / Toni / Trop / Tuncer, Aydoğan / Tümtürk, Y. / Türkeli, S. / Türkocağı / Türkoğlu, Fuat / Türkoğlu, Turgut / Umur, Nuri / Uzel, Celâl / Üçgen, Yurdanur / Ünal, Muazzez / Üser, İsmail Hakkı / Valentino / Vergin, Hıfzı / Virskaya, Mme / Webet (misis) / Whittall, Ethel / Whittall, Peggy / Yalansız, Nuri / Yalaz, Tomris / Yamaç, Ziya / Yolaç, Tomris / Zaharof / Zammitti, Andrè / Zammitti, Jacques

 

Kitapta İşlenmekte Olan “TÜRK MÜZİĞİ” İnsanları

 

Abdurrahman bey / Ahmet efendi / Ahmet Behçet / Akdoğu Onur / Aksoy, Ahmet / Ali bey / Ali Efendi / Ali Ulvi baba / Anıl, Avni / Aram / Arel, Hüseyin Sadettin / Asım Kasabalı / Avni, Ali Rıza / Ayaydın, Rifat / Aysu, Reşat / Ayşe Talia / Ayomak, Mildan Niyazi / Aziz efendi / Baksı, Fuat Edip / Baradan, Ali Ulvi / Barış, Şadiye / Başkam, Dr. Hasan / Başkam, Yusuf / Baydan, Mükerrem / Bekât, Kaya / Beler, Memduh / Camilerde musiki / Celâleddin / Cemal bey / Cemal efendi / Cevdet / Cevri efendi / C.H.P. Dolaplıkuyu Ocağı Musiki Kolu / Coşkun Ahmet / Çınlar, Ali / Darüttalim / Dinletir, Cemal / Dolaplıkuyu Ocağı Musiki Kolu / Dolaplıkuyu Musiki Cemiyeti / Donay, Galip / Duyarlar, Baki / Duygulu, Zeki / Edip / Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı / Elat, Abdurrahim / Elkutlu, Rakım / Emin dede / Emine Beyza / Emre, Gönül / Eşrefpaşa Musiki Birliği / Evlerde Musiki / Ezgi, Mehmed Suphi / Fenaî / Fethi bey / Fikriye hanım / Garbis / Gaziemir Müzik ve Müzikseverler Derneği / Geçergün, Handan / Giriftzen Asım / Gökçe, Cemil / Gündüz, Emin / Güner, Nevzat / Güreş, Ahmet Demir / Güvenir, Osman / Hacı Tetik / Hafız Halil / Halep’li Selim efendi / Halil efendi / Haliloğlu Cemal / Halkevleri müzik çalışmaları / Hasan bey / Hasan bey / Hasan efendi / Hayat Bilgisi Mektebi / Hoşkan, Zehra / Hüsamettin efendi / Hüseyin efendi / Hüseyin Avni / Hüsniye / Hüsnü bey / Işık, Dr. Fahri / Işılay, Sadi / İbrahim efendi / İdris dede / İkiçeşmelik Musiki Birliği / İleri, Kerim / İnim, Halil / İsak / İsak Algazi / İsak Barki / İzmir Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu / İzmir Musiki Cemiyeti / İzmir Musiki Mektebi / İzmir Radyosu / İzmir Türk Musikisi Cemiyeti / Karasu, İhsan / Karşıyaka Musikî Mahfeli / Kasabalı, Mehmet / Kemal Rifat / Kerime hanım / Kılınç, Mualla / Koylan, Osman / Kökdeş, Neveser / Kutlugün, Mehmet / Mahmure Handan / Mahmut Reşat / Mayadağ, Hüseyin / Mehmed Nureddin dede / Melâhat hanım / Mısırlı, Kemal / Mirkelâmoğlu, Necip / Musikî Yurdu / Nalkesen, Yusuf / Neyzen Tevfik (Kolaylı) / Nezihe hanım / Nuri efendi (âmâ) / Orhon, Cüneyd / Osman bey / Önaldı, Dr. Teoman / Öney, Talât / Öngören, Mustafa / Özaltay, Mahmut / Özçağlayan, Ahmet / Özeren, Nahit / Özgü, Selahattin / Özkan, Akın / Özsaraç, Kemal / Paksoy, İsmet / Pündük, Baha / Recep Hayri / Refet bey / Rûhi beybaba / Salamon / Samsam, Zahide / Santo Şikâri / Sarıca, Kadriye / Saz, Leyla / Seda Türk Müziği Derneği / Selim efendi / Sezgin, Bekir Sıtkı / Sökmen, Dr. Ayhan / Sözmen, Ahmet / Sözmen, Ali / Sözmen, Necip / Süheylâ Bedriye hanım / Şadiye hanım / Şardağ, Rüştü / Şekerci Hafız Cemil bey / Şemsi baba / Şenozan, Dr. Şükrü Osman / Şensoy, Alâaddin / Şerbetçi, Ali / Şuayyip bey / Tahsin bey / Tarzan, Seyfi / Tatik efendi / Tatlıyay, Haydar / Tokatlıoğlu, Necdet / Toker, Arif Sami / Tonguç, İlyas / Trob / Tunar, Şükrü / Türk Müziği Sanatçılar Derneği / Türk Musikisini Sevenler ve Yaşatanlar Derneği / Uludağ, Hüseyin / Ulueren, Nurettin / Ulutürk, Ali / Üsküdarlı, Behiç / Varol, Necdet / Yardım, Ahmet / Yarkın, Celâl / Yaşuva / Yazar, İsmet / Yazar, Necdet / Yenigün, Hayri / Yorgancıoğlu / Mustafa / Zakiri Hasan efendi / Zeynel Besim / Ziya

 

Kitapta ayrıca “İzmir Şarkıları”, “İzmir Tangoları” ve “İzmir Türküleri” bölümleri de vardır.